Kloosterburen

Kloosterburen01Rond 1175 werd op onbedijkt land, waar een hoogte op werd gemaakt een klooster gesticht door het klooster Mariëngaarde te Hallum in Friesland. In het jaar 1204 werd het klooster gesplitst in een mannen- en vrouwenklooster en het klooster kreeg de naam Oldenklooster. Bij het Oldenklooster is toen een nederzetting (permanente woonplaats variërend in omvang, functie en vorm) ontstaan, die in 1462 voor het eerst vermeld wordt als Cloosterburen. In 1815 werd het Oldenklooster gesloopt. Een groot deel van Kloosterburen bleef katholiek en vormden in 1840, na toestemming hun eigen kerkelijke gemeente. De architect P.J.H Cuypers bouwde in 1868 een grote neogotische (kerkelijke bouwkunst, geïnspireerd op middeleeuwse voorbeelden) kruiskerk. Door de opkomst van bloementeelt werd in 1985 een park vol met bolgewassen aangelegd, het park kreeg de naam de Cloostertuin.