Pieterburen

sintpetrusHet streekdorp Pieterburen is ontstaan op een kwelderwal ten zuiden van de Oude Dijk. Het dorp wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1371. In deze in het latijn geschreven oorkonde, die gaat over nieuw ingedijkt land, is sprake van ‘Parrochiani Sancti Petri in nova terra’ oftewel ‘parochianen van Sint Petrus in het nieuwe land’. In latere documenten zal Pieterburen achtereenvolgens worden aangeduid als ‘Sunte Petersburen’ (1406), ‘Petersburen’ en ‘Pietersburen’. ‘Buren’ is de derde naamvalsvorm van het oudfriese woord ‘bur’, dat ‘bebouwing’ of ‘huizen’ -of meer algemeen- ‘kom van een dorp’ betekent. Pieterburen wil dan zeggen: dorp van Sint Pieter. Het is niet bekent wanneer Pieterburen precies is ontstaan. In 1846 brandde de molen van Pieterburen af. Nog in datzelfde jaar werd op de plaats van de afgebrande molen een nieuwe korenmolen gebouwd: ‘De Vier Winden’